Weet je iets niet meer ? Ga naar de digitale vraagbaak voor wiskunde. (web)

Als je het niet meer weet...

lengtematen (soms moet je de klas op 6 zetten)

oppervlaktematen

gewicht

inhoud

landmaten

schaalberekening

kloklezen

volume

 soortelijk gewicht

  • inhoud en volume - soortelijk gewicht (reeks 1- reeks 2)
  • werkblad soortelijk gewicht (link)
  • werkblad soortelijk gewicht (pdf)