Lied Welzijnszorg

Tijd voor Taal

 1. herhaling tweede leerjaar (vul in -  )
 2. verdubbelen (kruiswoordraadsel - )
 3. verenkelen (kruiswoordraadsel - )
 4. verenkelen of verdubbelen (vul in - )
 5. andere klank (welke klank hoor je - )
 6. verenkelen, verdubbelen of andere klank( vul in - )
 7. woorden op -eren, -elen, - enen (vul in - )
 8. verkleinwoorden (vul in  - )
 9. banaanwoord (koppel de woorden - )
 10. ei of ij ? (kies het goede woord - )
 11. woorden met hoofdletter, woorden op -uw (vul in - )
 12. verenkelen of verdubbelen (kruiswoordraadsel - )
 13. verkleinwoorden (vul in - )
 14. rijmen (koppel de woorden - )
 15. -cht of -gt (vul in - )
 16. woorden maken -cht en -je (koppel de woorden - ) 
 17.  verenkelen of verdubbelen (vul in - )
 18. be-, ge-, ver - (vul in - )
 19. doffe klenken (verbinden - )
 20. gemende oefening (vul in - )
 21. woorden met ei, au, ui (vul in - )
 22. aai, ooi, oei / eeuw, ieuw / ja, zo, nu (vul in -)
 23. ei of ij, au of ou (vul in - )
 24. gemende oefening (kruiswoordraadsel - )
 25. d of t, g of ch (vul in - )
 26. -nk of -ng (vul in -)
 27.  ei of ij (kruiswoordraadsel - )
 28. verenkelen of verdubbelen (vul in -